Films
Year
Title
 
<<Previous | 1-L | M-S | T-Z | Next>>
M

THE MAD ATLANTIC (Doto Ichiman Kairi), Jun Fukuda (1966)

MAN AGAINST MAN (Otoko Tai Otoko), Senkichi Taniguchi (1960)
A MAN AMONG MEN (Dansei No. 1), Kajiro Yamamoto (1955)
A MAN IN THE STORM (Arashi No Naka No Otoko), Senkichi Taniguchi (1957)
THE MAN WHO CAME TO PORT (Minato E Kita Otoko), Inoshiro Honda (1952)
MIDWAY, Jack Smight (1976)
THE MILITARISTS (Gekido No Showashi "Gunbatsu"), Hiromichi Horikawa (1970)
MY WONDERFUL YELLOW CAR (Fukeyo Haru Kaze), Senkichi Taniguchi (1953)
N

NO TIME FOR TEARS (Otoko Arite), Seiji Maruyama (1955)

O

OTOKO NO SHIKEN (1977)

OTOKO WA TSURAIYO: SHIRETOKO BOJO, Yoji Yamada (1987)
P

PAPER TIGER, Ken Annakin (1976)

PICTURE BRIDE, Kayo Hatta (1995)
PIRATES (Kaizoku-Sen), Hiroshi Inagaki (1950)
PORT ARTHUR (Nihayakusan Kochi), Toshio Masuda (1980)
PRINCESS FROM THE MOON (Taketori Monogatari), Kon Ichikawa (1987)
PROOF OF THE MAN (Ningen No Shomei), Junya Sato (1977)
Q

THE QUIET DUEL (Shizuka Naru Ketto), Akira Kurosawa (1949)

R

RAINY NIGHT DUEL (Kuro-Obi Sangokushi), Senkichi Taniguchi (1956)

RASHOMON (Rashomon), Akira Kurosawa (1950)
REBELLION (Joiuchi), Masaki Kobayashi--also produced by Toshiro Mifune (1967)
REBELS ON THE HIGH SEA (Shujin-Sen), Hiroshi Inagaki (1956)
RED BEARD (Akahige), Akira Kurosawa (1965)
RED LION (Akage), Kihachi Okamoto--also produced by Toshiro Mifune (1969)
RED SUN (Soleil Rouge), Terence Young (1972)
RETREAT FROM KISKA (Taiheiyo Kiseki No Sakusen "Kisuka"), Seiji Maruyama (1964)
THE RIKISHA MAN (Muho Matsu No Issho), Hiroshi Inagaki (1958)
RISE AGAINST THE SWORD (Abare Goemon), Hiroshi Inagaki (1966)
S

<<Previous | 1-L | M-S | T-Z | Next>>