Films
Year
Title
1958
THE HIDDEN FORTRESS (Kakushi Toride No San-Akunin), Akira Kurosawa (1958)
THE RIKISHA MAN (Muho Matsu No Issho), Hiroshi Inagaki (1958)
SECRET SCROLLS, PART II (Yagyu Bugeicho Soryu Hiken), Hiroshi Inagaki (1958)
TOKYO NO KYUJITSU (1958)
YAJI AND KITA ON THE ROAD (Yajikita Dochu-Ki), Yasuki Chiba (1958)
1959
THE BIG BOSS (Ankokugai No Kaoyaku), Kihachi Okamoto (1959)
DESPERADO OUTPOST (Dokuritsu Gurentai), Kihachi Okamoto (1959)
SAGA OF THE VAGABONDS (Sengoku Guntoden), Toshio Sugie (1959)
SAMURAI SAGA (Aru Kengo No Shogai), Hiroshi Inagaki (1959)
THE THREE TREASURES (Nihon Tanjo), Hiroshi Inagaki (1959)
1960
THE BAD SLEEP WELL (Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru), Akira Kurosawa (1960)

THE GAMBLING SAMURAI (Kunisada Chuji), Senkichi Taniguchi (1960)

THE LAST GUNFIGHT (Ankokugai No Taiketsu), Kihachi Okamoto (1960)
MAN AGAINST MAN (Otoko Tai Otoko), Senkichi Taniguchi (1960)
SALARY MAN CHUSHINGURA (Sarariiman Chushingura), Toshio Sugie (1960)
STORM OVER THE PACIFIC/I BOMBED PEARL HARBOR (Taiheiyo No Arashi), Shue Matsubayashi (1960)
1961
ANIMAS TRUJANO: EL HOMBRE IMPORTANTE (The Important Man), Ismael Rodriguez (1961)
DAREDEVIL IN THE CASTLE (Osakajo Monogatari), Hiroshi Inagaki (1961)
SALARY MAN CHUSHINGURA, PART 2 (Zoku Sarariiman Chushingura), Toshio Sugie (1961)
YOJIMBO (Yojimbo), Akira Kurosawa (1961)
A YOUTH AND HIS AMULET (Gen To Fudomyo-o), Hiroshi Inagaki (1961)
1962
CHUSHINGURA (Chusingura), Hiroshi Inagaki (1962)
SANJURO (Tsubaki Sanjuro), Akira Kurosawa (1962)
TATSU (Doburoku No Tatsu), Hiroshi Inagaki (1962)
1963
ATTACK SQUADRON (Taiheiyo No Tsubasa), Shue Matsubayashi (1963)
HIGH AND LOW (Tengoku To Jigoku), Akira Kurosawa (1963)
THE LEGACY OF THE 500,000 (Gojumannin No Isan)--also directed and produced by Toshiro Mifune (1963)
SAMURAI PIRATE/a.k.a., THE LOST WORLD OF SINBAD (Daitozoku), Senkichi Taniguchi (1963)
1964
FORT GRAVEYARD (Chi To Suna), Kihachi Okamoto--also produced by Toshiro Mifune (1964)
JUDO SAGA (Sugata Sanshiro), Seiichiro Uchikawa (1964)
RETREAT FROM KISKA (Taiheiyo Kiseki No Sakusen "Kisuka"), Seiji Maruyama (1964)
SAMURAI ASSASSIN (Samurai), Kihachi Okamoto--also produced by Toshiro Mifune (1964)
WHIRLWIND (Daitatsumaki), Hiroshi Inagaki (1964)
1965
RED BEARD (Akahige), Akira Kurosawa (1965)
1966
ADVENTURE IN TAKLA MAKAN (Kiganjo No Boken), Senkichi Taniguchi--also produced by Toshiro Mifune (1966)

THE MAD ATLANTIC (Doto Ichiman Kairi), Jun Fukuda (1966)

RISE AGAINST THE SWORD (Abare Goemon), Hiroshi Inagaki (1966)
SWORD OF DOOM (Daibotsu Toge), Kihachi Okamoto (1966)
1967
ADMIRAL YAMAMOTO (Yamamoto Isoroku), Seiji Maruyama (1967)
THE DAY THE SUN ROSE (Gion Matsuri), Tetsuya Yamauchi (1967)

THE EMPEROR AND A GENERAL (Nihon No Ichiban Nagai Hi), Kihachi Okamoto (1967)

GRAND PRIX, John Frankenheimer (1967)
HELL IN THE PACIFIC, John Boorman (1967)
REBELLION (Joiuchi), Masaki Kobayashi--also produced by Toshiro Mifune (1967)
A TUNNEL TO THE SUN (Kurobe No Taiyo), Kei Kumai--also produced by Toshiro Mifune (1967)
1969