Films
Year
Title
<<Previous | 1947-1957 | 1958-1969 | 1970-1996 |
1970
THE AMBITIOUS (Bakumatsu), Daisuke Ito (1970)
BAND OF ASSASSINS (Shinsengumi), Tadashi Sawashima--also produced by Toshiro Mifune (1970)
THE MILITARISTS (Gekido No Showashi "Gunbatsu"), Hiromichi Horikawa (1970)
THE WALKING MAJOR (Aru Heishi No Kake), Koji Senno (1970)
1971
ZATOICHI MEETS YOJIMBO (Zatoichi To Yojimbo), Kihachi Okamoto (1971)
1972
THE AMBUSH/a.k.a. INCIDENT AT BLOOD PASS (Machibuse), Hiroshi Inagaki--also produced by Toshiro Mifune (1972)
RED SUN (Soleil Rouge), Terence Young (1972)
1976
MIDWAY, Jack Smight (1976)

PAPER TIGER, Ken Annakin (1976)

1977
THE GODFATHER: AMBITION (Nippon No Don: Yabohen), Sadao Nakajima (1977)

OTOKO NO SHIKEN (1977)

PROOF OF THE MAN (Ningen No Shomei), Junya Sato (1977)
1978

THE FALL OF AKO CASTLE (Akojo Danzetsu), Kinji Fuksasku (1978)

THE GODFATHER: RESOLUTION (Nippon No Don: Kanketsuhen), Sadao Nakajima (1978)
LORD INCOGNITO (Mito Komon), Tetsuya Yamauchi (1978)
THE LOVE AND FAITH OF OGIN (Oginsama), Kei Kumai (1978)
SHAG (Inubue), Sadao Nakjima--also produced by Toshiro Mifune (1978)
SHOGUN'S SAMURAI (Yagyu Ichizoku No Imbou), Kinji Fukasaku (1978)
1979
THE ADVENTURES OF KYOSUKE KINDAICHI (Kindaichi Kyosuke No Boken), Nobuhiko Ohbayashi (1979)
THE BUSHIDO BLADE (1979)
WINTER KILLS, William Richert (1979)
1980
1941, Steven Spielberg (1980)
INCHON, Terence Young (1980--U.S. release, 1982)
PORT ARTHUR (Nihayakusan Kochi), Toshio Masuda (1980)
SHOGUN, Jerry London (1980)
1982

THE CHALLENGE, John Frankenheimer (1982--U.S. release, 1983)

CONQUEST (Seiha), Sadao Nakajima (1982)
1983
BATTLE ANTHEM (Umi Yukaba), Toshio Masuda (1983)
THEATER OF LIFE (Jinsei Gekijo), Kinji Fuksasaku (1983)
1987
OTOKO WA TSURAIYO: SHIRETOKO BOJO, Yoji Yamada (1987)
PRINCESS FROM THE MOON (Taketori Monogatari), Kon Ichikawa (1987)
1989
SEN NO RIKYU, Kei Kumai, Hiroshi Teshigahara (1989)
1992
JOURNEY OF HONOR, Gordon Hessler (1992)
1993
SHADOW OF THE WOLF, Jacques Dorfmann (1993)
1995